Ventilation

Korrekt ventilation i et privat hus – mekanisk eller naturligt?

Korrekt ventilation i et privat hus

Ethvert værelse har brug for et ordentligt organiseret ventilationssystem – både en bylejlighed og et landsted. En konstant ændring i hele luftmængden er vigtig for at opretholde et optimalt mikroklima. Den fysiologiske særegenhed i vejrtrækningsprocesserne er uændret: med utilstrækkelig ventilation ophobes det udåndede kuldioxid hvert sekund, hvis overskridelsen af ​​dens tilladte koncentration fremmer væksten af ​​skimmelsvamp og patogene svampe, og det påvirker også respiratoriske og hæmatopoietiske organers funktion. Som et resultat – en sammenbrud, irritabilitet, en generel svækkelse af kroppen. Ventilation i et privat hus (dog som i en bylejlighed) skal arrangeres i henhold til et tidligere udviklet projekt i overensstemmelse med eksisterende standarder og baseret på beregningerne af luftudveksling. Effektiv ventilation i et landsted kan organiseres på flere måder, forskellige strukturelt.

Indhold

  • Vi dykker ned i luftudvekslingsprocessen
  • Naturlig ventilation i et moderne landsted
  • Mekanisk ventilation

Vi dykker ned i luftudvekslingsprocessen

Afhængig af metoden til organisering af luftudveksling skelnes der naturlig og mekanisk ventilation. Under alle omstændigheder skal frisk luft tilføres gennem stuerne og forurenes fra tekniske områder (badeværelser, badeværelser, køkkener, pantries) skal fjernes. Uanset hvilket ventilationssystem der bruges, er det obligatorisk at anbringe ventilationskanaler i den indvendige hovedvæg i rummet for at undgå mulig frysning af kanalen og som følge heraf “vippe” luftstrømmen (bevægelse i modsat retning), hvis kanalen er installeret i den ydre væg. Fra de mest forurenede områder i huset ledes udblæsningsluften gennem ventilationskanaler.

Ventilationsplanen i et privat hus viser systemets vigtigste designfunktioner.

Ordningen med ordentligt organiseret luftveksling i et privat hus bør være noget lignende

Naturlig ventilation i et moderne landsted

Naturlig ventilation i et privat hus udføres på grund af forskellen i massefylden i luftstrømme indendørs og udendørs. Luftindstrømning og fjernelse kan udføres på en organiseret og uorganiseret måde. Fra gamle tider blev ventilation i et træhus udført på en uorganiseret måde: luft blev udskiftet, selv når vinduerne blev lukket ved gennemtrængning og fjernelse af luft gennem små huller i væggene samt nær vindue- og døråbninger. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at tale om bevarelse af varme, som du forstår.

Det moderne ventilationssystem i et privat hus har sine egne egenskaber, fordi nye energibesparende, men på samme tid anvendes dampfast konstruktioner og materialer i konstruktionen. Vægisolering med specielle varmeisolerende materialer, installation af forseglede plastvinduer løser trækproblemet, men samtidig opstår et nyt problem – utilstrækkelig luftstrøm, og som et resultat, en betydelig forringelse af mikroklimaet med alle ovenstående konsekvenser. At udføre hjemmeventilation kan være mere effektivt. Det er muligt at organisere luftstrømmen i et rum, hvor installerede lufttætte dobbeltglasvinduer og indgangs- og indvendige døre tæt tæt på dørkarmen er lavet ved hjælp af obligatorisk installation af tilluftventiler i vinduerne og udstyrer dørene med specielle overførselsgitre for at sikre luftudveksling.

Speciel vinduesventil til luftindtag

Forsyningsvinduesventil er nødvendig for organisering af luftstrøm i rum med plastvinduer

Dette løser problemet med mangel på luft og lydisolering (vi taler om vindue og dørventiler, der forhindrer penetrering af støj, men tillader luft at passere igennem). Luftudløbet under organiseringen af ​​naturlig ventilation i et moderne hus laves gennem udstyrede hætter i pantries, i badeværelset og i køkkenet. Det naturlige ventilationssystem er energiuafhængigt. I tilfælde af strømafbrydelse fungerer det uden indblanding, men dets funktion afhænger i vid udstrækning af klimatiske forhold og vejrforhold..

Mekanisk ventilation

Ventilationsindretningen i et privat hus kan laves med mekanisk tvang af luftudveksling (denne metode kaldes mekanisk ventilation). Gennem brug af tillufsenheder med ventilatorer, filtre og lyddæmpere indtages frisk luft, dens output kan udføres både naturligt og ved hjælp af elektriske udstødningsanordninger.

Mekanisk ventilationsanordning med forskellige luftventiler

Med mekanisk ventilation skabes overtryk i rummet, hvilket stimulerer udledningen af ​​forurenet luft gennem ventilationskanalerne til ydersiden. Korrekt arrangeret forsyningsventilation i et privat hus gør det muligt at ændre luftstrømningsparametre i overensstemmelse med behovene, fordi der ud over indstrømning og udledning også kan udføres opvarmning, afkøling, rensning eller ionisering af luften undervejs.

Effektiv ventilation i et rammehus kan kun arrangeres ved brug af et mekanisk forsyningssystem på grund af manglen på sin egen varmekapacitet ved væggene. Når man lufter et sådant hus om sommeren, varmer rummet meget hurtigt, om vinteren afkøles det hurtigt. Derfor er det nødvendigt at afkøle den indkommende luft om sommeren og opvarme den om vinteren for at opretholde den optimale temperatur i huset.

Installationsdiagram til ventilationsenhed

Skematisk diagram over tilluftventilationsenheden, der leverer opvarmning og luftfiltrering

Tvungen fjernelse af forurenet luft stimulerer tilstrømningen af ​​frisk: der skabes et vakuum, der hjælper med at trække frisk luft ind gennem vinduer eller luftindtagelsesanordninger. Denne metode bruges med utilstrækkelig naturlig trækkraft om sommeren, når temperaturforskellen på gaden og indendørs er ubetydelig.

Ofte bruges en kombination af ovennævnte metoder til rationelt at bruge energiressourcer og sikre korrekt ventilationseffektivitet i både vinter og sommer. Moderne forsynings- og udstødningsanordninger kan faktisk være energibesparende teknologier, fordi de tillader luftudveksling med samtidig nyttiggørelse.

Centraliseret ventilationssystem i et privat hus med en recuperator

Ordningen med drift af forsynings- og udstødningsventilationssystemet ved hjælp af energien fra den fjernede varme luft fra rummet til opvarmning af tilførsel af kold luft om vinteren.

Som du kan se, bør ventilation af et landsted – udstyret med egne hænder eller af inviterede eksperter – være gennemtænkt, baseret på en forståelse af essensen af ​​luftudvekslingsprocesser under hensyntagen til de klimatiske træk i regionen og egenskaberne for materialer, der anvendes i konstruktionen.

logo