Gasforsyning

Design af gasforsyningssystemer og netværk er vigtige regler, der skal følges

Design af gasforsyningssystemer og netværk

Beslutningen om at levere gas til et privat hus er berettiget af sunde økonomiske overvejelser, da det er den billigste, derfor den mest efterspurgte type brændstof. Hvis du ønsker at gennemføre et forgasningsprojekt, skal du vide, at et obligatorisk skridt på vejen mod at nå målet vil være at designe den gasforsyning, der er nødvendig for at sikre sikker drift og tilslutte en autonom boligfacilitet til centraliserede net eller til en autonom gastank. Retten til at udføre designarbejde med oprettelse af gasforsyningssystemer ejes kun af licenserede eksekverende virksomheder. Kunden vil imidlertid ikke blive forstyrret af information om designregler for kontrol og valg af en rationel ordning.

Indhold

  • Hvad skal man overveje, når man designer?
  • Det specifikke ved oprettelse af forgasningsprojekter
  • Typer af udendørs gasledninger
 • Specifikke ved design af interne netværk
 • Hvad skal man overveje, når man designer?

  Denne type brændstof hører til kategorien brændbare eksplosive stoffer. De mindste afvigelser fra byggekodeksens dikter kan ende i tragedie. Derudover er gassen giftig og skadelig for miljøet. Alle disse nuancer skal tages i betragtning af designeren. Ejeren af ​​huset skal vide, at det er bedst at bestille et projekt under opførelsen af ​​huset, da det til gasvarmeanordningen er nødvendigt at afsætte et specielt rum til kedelrummet, sørge for effektiv ventilation og beskytte brugen fuldstændigt.

  Design af gasforsyning skal overdrages til fagfolk

  Design af gasforsyning skal udføres af professionelle designere, da stoffet, der transporteres og forarbejdes af kedlen, er klassificeret som brandfarligt og eksplosivt

    Det specifikke ved oprettelse af forgasningsprojekter

  Selv designer kan ikke foreløbigt navngive omkostningerne til det endelige resultat. Mængden afhænger af massen af ​​kriterier, inklusive princippet om ledninger, bredden af ​​rørene, antallet af trin i brændstofstryk, antallet af bøjninger, de valgte materialer og udstyr. Bestemt, skal du betale for design af gasforsyningssystemer, herunder:

    • oprettelse af et projekt til levering af naturligt brændstof fra en centraliseret gasledning til et hus;
    • udvikling af et projekt til intern ledning i gasnetværket.
    Design af gasforsyningssystemer

    Design af gasforsyningssystemer til et privat hus inkluderer oprettelse af et projekt til levering af brændstof til bygningen og udvikling af et projekt til intern ledningsføring

    Du skal også betale for installation, for rør, enheder, fittings beregnet til installation.

    Typer af udendørs gasledninger

    Der er to måder at lægge gasforsyningen til huset på. Rørledningen udføres under jorden eller uden dyre gravearbejder, hvor den åbnes.

      • Konstruktionen af ​​en underjordisk gasledning vil koste ca. 1,5 gange mere end at lægge over jorden. Imidlertid vil rørene være meget bedre beskyttet mod ekstern mekanisk og atmosfærisk negativitet. Underjordiske systemer er meget mere pålidelige og sikrere, men i tilfælde af skade vil det være vanskeligere og dyrere at finde og fjerne årsagen..
      Underjordisk installation af en gastank til organisering af autonom gasforsyning

      En underjordisk metode til at lægge et gasforsyningsnetværk er dyrere, men fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er det markant foran konstruktionen af ​​faciliteter til introduktion af brændstof over jorden

        • Konstruktionen af ​​et jordbundet net er billigere, men korrosion vil true åbne dele af gasrørledninger, det er lettere at tilslutte dem spontant, de er mere farlige for miljøet.
        Gasforsyning til et privat hus: åbenlagt gasledning

        Rør lagt på en åben måde udsættes for korrosion, det er lettere at oprette forbindelse til dem uden samtykke fra ejerne

        Præferencer til valg af over jorden eller den modsatte måde påvirker ikke altid kun prisfaktorer. Der er betingelser uafhængigt af kundernes ønsker, disse er:

          • værdier for jordkorrosionsaktivitet, som ikke opfylder kravene i GOST’er, undtagen underjordisk lægning;
          • nærheden af ​​højspændingsledningen, på grund af hvilken det vil være nødvendigt at vælge konstruktionen af ​​et underjordisk gasledningsindløb;
          • manglende samtykke fra naboer, hvis en del af den underjordiske rørledning krydser deres sektion;
          • den atmosfæriske temperatur, der er registreret i regionen, er lavere – 45? på grund af hvilke rør kun kan lægges under jorden;
          • krydset mellem store motorveje, hvor gendannelsen af ​​integriteten ikke kan klassificeres som billige begivenheder, desuden i installationsperioden, skal ikke engang for “travle” veje være blokeret med at få tilladelser fra transport- og inspektionsservicen.
          Design af gasforsyning til et privat hus

          Konstruktionsnormer til placering af en autonom gastank

          Ofte er projektet med at levere en gasledning til et hus en kombineret version, der kombinerer begge lægningsmetoder. Hvad designeren vælger afhænger af de specifikke forhold og de nøjagtige egenskaber på webstedet.

          Specifikke ved design af interne netværk

          Beregningen og designet af gasforsyningen til et privat hus er igen baseret på rent individuelle faktorer, baseret på hvilken der vælges en kedel af en bestemt type og magt, yderligere udstyr, et ledningsdiagram er designet. Der er dog krav, der er fælles for alle projekter, hvis overholdelse er en forudsætning for forgasning.

            • Tilstedeværelsen af ​​et kedelrum til installation af en gasenhed er obligatorisk, da det er forbudt at placere det i boliger. Bør der tildeles mindst 4 m til en kedel? i et rum med en lofthøjde på mindst 2,2 m. Ovnens døråbning skal være 0,8 m bred, så stor som muligt. Størrelsen på vinduerne beregnes på grundlag af 0,3 m afhængigt af rummet 10 kubikmeter. Ovnen skal være færdig med ikke-brændbare materialer.
            Tilstedeværelsen af ​​et kedelrum er en forudsætning for at organisere gasforsyningen

            En forudsætning for forgasning er tilstedeværelsen af ​​en ovn (kedel) udstyret i overensstemmelse med strenge sikkerhedskrav

              • Kedelrummet skal have et elektrisk netværk, kloaksystem, gas- og vandledninger. For sikkerheden ved elektrisk kommunikation er det nødvendigt at tilvejebringe jordforbindelse. Der leveres vand til installation af varme- og varmtvandssystemer; spildevand er nødvendigt for at sikre nødafstrømning. Benzinledningen skal have en separat lukkeenhed for hver af kedlerne.
              Design af gasforsyning: kedelrummet skal være færdig med ikke-brændbare materialer

              I kedelrummet skal al kommunikation, der er nødvendig for tilslutning og funktionalitet af kedeludstyret, udføres

                • Ovnrummet skal have en udgang til bygningens generelle ventilationssystem og to yderligere kanaler til skorstenen. En af de ekstra kanaler er designet til at installere skorstenen i sig selv, den anden – til rengøring af den. For enheder med en naturlig skorsten kræves en ventilationsgrill, hvorigennem frisk luft strømmer fra gaden.
                • Skorstenen skal være lavet af gastætte materialer. Det øverste plan for skorstensskæret er installeret over taget. Højden på rørsektionen, der stikker ud over taget, afhænger af tagmaterialets antændelighed.
                Design af gasforsyning: skorsteninstallationsregler

                Design af gasforsyning til et privat hus: regler for design af et system til fjernelse af forbrændingsprodukter – skorstenens højde

                  • Systemets hovedenhed – kedlen er placeret væk fra fare for åben ild. På alle sider skal der sikres en fri tilgang..

                  Det er ikke nødvendigt at organisere naturlig træk, hvis kedlen er i stand til med magt at fjerne forbrændingsprodukter, der udføres af en ventilator monteret i et rør over taggen. Normalt er disse dobbelt, de såkaldte koaksiale skorstene, der består af to rør med forskellige diametre. Gennem den eksterne ringformede kanal i koaksialskorstenen strømmer luften fra gaden ind i rummet, mens den samtidig opvarmes på grund af den termiske energi fra røggasserne, der udledes udenfor. Dette design giver dig mulighed for at reducere brændstofforbruget og øge effektiviteten af ​​gasenheden.

                  Design af gasforsyningsnetværk til landejendomme: regler for kedelinstallation

                  Regler for installation af kedler: A. Fra kedlen til overfladen af ​​det ubeskyttede loft er afstanden 1,2 m, fra sideplanet til den ubeskyttede væg 0,32 m, til væggen med en metalplade på asbestkarton, kan afstanden være 0,26 m eller mere. B. Fra skorstenen til den brændbare struktur, en afstand på mindst 0,5 m, hvis væggen står over for asbestmetalplade, kan kedlen installeres i en afstand af 0,25 cm.

                  Selvfølgelig skal installationen af ​​et system, der transporterer et eksplosivt giftigt stof, samt design af gasforsyningsnet overdrages til fagfolk. Risikoen for amatørmissige fejl er for stor og katastrofal. Når man kender vanskelighederne ved at organisere forgasning, vil det være meget lettere at identificere fejlene hos uærlige kunstnere, og den rettidige fjernelse af mangler vil sikre fejlfri drift.

                  logo

                  Leave a Comment