Gasforsyning

Installation og installation af gaskedler – krav og regler, metoder og normer for installation

Installation og installation af gaskedler

Problemet med manglen på varmt vand eller centralvarme såvel som den dårlige kvalitet af disse tjenester løses med succes ved installationen gaskedler. Til dette er der to typer kedler: enkeltkredsløb og dobbeltkredsløb. En enkelt-kredsløb gas kedel kan kun tilvejebringe en proces, for eksempel opvarmning. Dobbelt kredsløb – begge processer: både rumopvarmning og opvarmning af husholdningsvand.

Indhold

 • Regler for installation af gaskedler
 • Krav til installation af gasenheder
 • Installation af en væg gas kedel
 • Skorsten design

Ikke kun er installationen af ​​en gaskedel i sig selv en meget besværlig og besværlig opgave, for at fremstille den er det nødvendigt at overholde visse standarder for installation af gaskedler. Drift af eventuelle gasapparater er altid fyldt med risici, hvorfor der er brandsikkerhedsregler.

Regler for installation af gaskedler

Før installation af kedlen i et privat hus, er det nødvendigt at forberede nogle dokumenter og udføre visse handlinger. Hvad kræves:

 • Naturgasforsyningskontrakt for en enkelt udvikler
 • De tekniske specifikationer og gasudstyrsinstallationsprojektet skal aftales med den lokale repræsentant for gastjenesten. Projektdokumentation er ofte udviklet af specialiserede institutter med den passende licens til denne type aktivitet: gorgaz, raigaz, oblgaz, mingaz, osv.;
 • Installation af gasudstyr skal udføres af installationsorganisationen;
 • En ingeniør fra et distrikt eller en regional gasorganisation skal komme til anlægget og kontrollere den rigtige forbindelse af gas i ovnen og køkkenet, hvis de overholder kravene. Hvis alle regler er overholdt, skal han afgive en konklusion, på grundlag af hvilken du kan åbne gas “ventilen”, der fører til kedlen;
 • Varmesystemet skal trykkes til P = 1,8 atm (se på kedelens trykmåler);
 • Dekontaminer varmesystemet;
 • Kontroller alle forbindelser for lækager;
 • Det er vigtigt at installere en spændingsstabilisator til kedlen og fortrinsvis en uafbrudt strømforsyning;
 • Tilsæt ikke frostvæske til det opvarmende vand. Dette kan beskadige pakningerne og føre til lækager i varmesystemet..
Installation af gaskedel - regler

Gaskedler skal installeres ved hjælp af speciel teknologi for at sikre sikker drift af eksplosive enheder, der udsender giftstoffer i tilfælde af lækage

Det rum, hvor kedlen befinder sig, skal opfylde visse krav. Når man installerer en varmekedel i et privat enfamiliehus, kan en ovn eller, som det også kaldes, et kedelrum, udstyres på ethvert gulv, inklusive i kælderen, kælderen og endda på loftet eller taget. Begrænsninger gælder for boligområder, et badeværelse og et badeværelse, og det er forbudt at placere en kedel i dem.

For at beregne mængden af ​​kedelrummet tages der hensyn til den samlede varmeeffekt på varmeudstyret, flow- eller tankvandvarmere.

Vigtig! Bemærk, at i det tekniske pas for gasudstyr skal rummet med kedlen kaldes – ovn eller kedelrum.

En tabel over den krævede kedelrumsvolumen er angivet nedenfor:

Påkrævet kedelrum

Tabel over det krævede kedelrumsvolumen afhængigt af kedelkapaciteten

Der er undtagelser: hvis en varmekedel med et lukket forbrændingskammer, er rumfanget til kedelrummet ikke standardiseret, og tilstedeværelsen af ​​et vindue med udgang til ydersiden er ikke nødvendigt.

For at forsyne og udblæse luft er det nødvendigt at sikre tilstrømningen af ​​det krævede volumen. For at sikre 23,3 kW kedeleffekt skal 2,5 m3 / h gas brændes. For fuldstændig forbrænding af dette volumen kræves 30 m3 / time luft. Hvis der tilføres utilstrækkelig luft, forbrænder gassen ikke helt, hvilket resulterer i dannelse af et ekstremt skadeligt stof, hvis indånding negativt påvirker menneskers sundhed. Hvis du inhalerer det i 15 minutter, opstår døden. Luft skal flyde ikke kun udefra, men også strømme fra andre rum i huset. Dette sikres ved tilstedeværelsen af ​​et mellemrum mellem døren og gulvet og et hul med en grill i dørene.

Varmekedlen installeres på gulvet i en afstand af 10 cm fra væggen, som skal være lavet af ikke-brændbart materiale. Hvis der ikke er vægge fremstillet af ikke-brændbare materialer, kan en beskyttelse lavet af ildfast materiale installeres..

Krav til installation af gasenheder

Uden visse krav giver gustjenesten ikke tilladelse til at forbinde kedlen til hovedledningen. Men overholdelsen af ​​disse krav og normer dikteres ikke så meget af bureaukratiet som af bitter erfaring og brandsikkerhed. Restriktioner pålægges ikke kun gasudstyr og dets installation, men også på det rum, hvor kedlen skal placeres.

Krav til et værelse med en gaskedel

Lovkrav til installation af en gaskedel

 1. Arealet af det rum, hvor kedlen skal placeres, skal være mindst 4 m2, lofterne skal være højere end 2,5 m;
 2. Bredden på døren, der fører til rummet, skal være mindst 80 cm;
 3. Kedlen skal være naturligt tændt gennem vinduesåbningen. For hvert 10 m2 i rummet skal der være mindst 0,3 m2 vindue;
 4. God ventilation er obligatorisk, da forbrænding af gas i kedlen sikres af strømmen af ​​ilt. Hullens område for at sikre tilstrømning af udeluft bør være 8 cm2 for hver 1 kW kedeleffekt;
 5. Gasrør må kun være fremstillet af metal. Fleksible slanger kan kun bruges til at forbinde forbrugere;
 6. Skorstenens tværsnit skal svare til kedlens kapacitet. Hvis kedeleffekten er 30 kW, skal skorstens diameter være 130 mm. Hvis kedeleffekten er 40 kW, er skorstens diameter 170 mm;
 7. Det må ikke være tilladt, at skorstens tværsnitsareal er mindre end hullets tværsnitsareal til tilslutning af skorstenen;
 8. Den øverste ende af skorstenen skal vises mindst 0,5 m over tagryggen;
 9. Kedelens strømforsyningssystem skal have en speciel maskine med konfigureret strøm og termisk beskyttelse;
 10. I det rum, hvor kedlen vil være, skal der være en gasanalysator, der advarer om en gaslækage, og en elektrisk ventil, der slukker for gasforsyningen;
 11. Gasudstyr kan placeres i kælderen i kun et enfamiliehus. I fleretages lejlighedsbygninger er installation af gasvarmekedler i kælderen forbudt.
 12. Hver enhed skal være udstyret med en gasmåler;
 13. Ventilation skal installeres i den øverste del af rummet..

Mere detaljerede oplysninger om alle krav og standarder findes i dokumenterne: SNiPe II-35-76 “Kedelanlæg”, Code of Practice for design af autonome varmeforsyningssystemer SP-41-104-2000.

Installation af en væg gas kedel

Installation af en vægmonteret gaskedel udføres, hvis effektbehovene ikke er for store, og der ikke er meget ledig plads. Oftest bruges sådanne kedler til opvarmning og opvarmning af vand i bygninger med flere etager. Forgængeren til en gasvægmonteret kedel er gas vandvarmer, der leverede opvarmningsvand til husholdningsbehov i “Khrushchev”.

Vægmonteret gaskedel

Installation af en væg gas kedel

Installation af vægmonterede gaskedler gør det muligt at udstyre et hus med centralvarme med et autonomt system til yderligere opvarmning. Der skal leveres gas, og lokalerne skal overholde kravene og standarderne..

Gasenheder er installeret i specielle rum – ovn med ventilationsåbninger til indstrømning af luftmasse og fjernelse af forbrændingsprodukter. Kedlerne kræver ikke ledig plads og kan installeres oven på et andet apparat, der står på gulvet. Du kan installere vægmonterede kedler i kaskade. Det er meget praktisk, hvis du har brug for mere strøm, flere kedler tændes på én gang.

Kaskade af vægmonterede kedler

Flere kedler i en ovn – en praktisk mulighed

Installation af en gaskedel udføres i en afstand af 20 cm fra andre gasapparater og brændbare materialer. Afhængig af kedelens kapacitet og model kan afstanden mellem den og væggen være fra 30 til 50 cm. Det er uønsket at placere kedlen i åbningen mellem væggene eller i umiddelbar nærhed af vinduet. Strømkilden skal være tæt nok.

Når stedet for kedlen er valgt og godkendt, er det nødvendigt at kontrollere den købte kedel for et komplet sæt. Kassen skal indeholde instruktioner, vægbeslag, monteringsskabelon og monteringshardware. Det tilrådes at sammenligne de tekniske specifikationer, der er angivet på pakken, med dem, der er angivet på identifikationspladen på indersiden af ​​frontdækslet.

Inden kedlen monteres på plads, er det nødvendigt at skylle alle rørene i kedlen og hele systemet med vand. Dette er nødvendigt for at fjerne fremmede partikler, der kan komme ind i enheden under montering på fabrikken.

Lamellerne, som kedlen skal monteres på, er spikret i en afstand af 0,8-1,6 m fra gulvet.

Vigtig! Væggen skal være lodret flad og stærk nok til at understøtte vægten af ​​ikke kun kedlen, men også relateret udstyr. Hvis væggen er lavet af brændbart materiale, kan du fastgøre en pakning af ikke-brændbart materiale til den, hvis tykkelse skal være mindst 3 mm. Kedlen i dette tilfælde skal fastgøres i en afstand af 4,5 cm fra væggen.

Kedlen er fastgjort på lamellerne. Før kedlen tilsluttes vandrørene, er det nødvendigt at fjerne de stik, der er installeret på de tilsvarende rør.

For at forhindre tilstopning af kedelvarmeveksleren tilrådes det at installere et maskevinkelfilter ved vandindløbet. Kugleventiler er installeret på begge sider af filteret, hvilket letter fremtidig vedligeholdelse og reparation..

Derefter er det nødvendigt at kontrollere, om kedlen hænger jævnt. Gynge i enhver retning kan føre til ubehagelige konsekvenser.

Forbindelsen af ​​gasrør til kedlen må kun udføres med et metalrør, en stiv forbindelse, gennem “amerikaneren” eller en speciel gummi. Brug en paronit pakning.

Dette afslutter installationen af ​​kedlen med egne hænder. Direkte tilslutning af gaskedlen udføres kun af autoriserede personer efter kontrol af overholdelsen af ​​alle krav og standarder.

Skorsten design

Materialet til skorstenen vælges afhængigt af det brændbare brændstof og kedeltypen. For en gaskedel skal rørene være cylindriske og lavet af metal, fortrinsvis rustfrit stål. Sådanne skorstene er de sikreste, mest holdbare og pålidelige..

Skorstenen tømmes over husets ryg. Der skal monteres en luge til rengøring af skorstenen. For at sikre bekvemmeligheden ved opsamling af sod under rengøring, opsamling og fjernelse af kondensat kræves et tomt rum under skorstenens indgang.

Skorsten til en gaskedel

Ordningen med skorstenen på en gaskedel

Ved montering af skorstenen skal der ikke være mere end tre albuer og svinger. Røret, der forbinder kedlen og skorstenen, skal være så kort som muligt, ikke mere end 25 cm.

Den lodrette sektion ved kedlets udgang skal være lig med mindst to diametre. Bag dette lodrette snit skal forbindelsesdelens rør nødvendigvis stige opad med en hældning mod kedlen.

I dette tilfælde udføres røgfjernelse på grund af naturlig træk gennem skorstenen.

At følge alle krav og regler for installation af gaskedler vil sikre deres effektive drift, holdbarhed og brandsikkerhed.

logo

Leave a Comment